Ing. doc. Ladislav Kameníček

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAMENÍČEK Ladislav, Ing. Dr.

(S)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona o stavebním ruchu, t. 18.

7, 17. VII. 1946; 18.

na vydání zákona o úpravě tržních poměrů jatečných zvířat a některých živočišných výrobků, t. 84.

13, 2. X. 1946; 24.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 19.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

66, 10. VII. 1947; 34.

Interpelace:

ve věci porušování dekretu presidenta republiky ze dne 24. X. 1945, č. 100 Sb. znárodněnými podniky průmyslu energetického, proti energetickým podnikům družstevním,

t. 225. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 313. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci propuštění vojínů-zemědělců z presenční vojenské služby,

t. 580. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 766. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci policejního vyšetřování činovníků řepařských organisací v zemi Moravskoslezské,

t. 595. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 767. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci zajištění práce v našich sladovnách (D 196).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)