Ing. Adolf Bouchal

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOUCHAL Adolf, Ing.

(ČS)

Nastoupil po zemř. Františku Langrovi.

Slib vykonal 91, 22. I. 1948; 5.

Volba verifikována 99, 20. III. 1948; 4.ISP (příhlásit)