Václav Chleborád

Narozen: v roce 1893

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLEBORÁD Václav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., prům. a soc.-pol.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 441

(zákon o hornickém pensijním pojištění).

39, 6. III. 1947; 3.ISP (příhlásit)