František Zvěřina

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZVĚŘINA František

(L)

Nastoupil za zemř. Vošahlíka Aloise, RNDr.

Slib vykonal 10, 13. IX. 1946; 3.

Volba verifikována 124, 10. XII. 1946; 2.

Byl člene výb. bezp., dopr. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 83.

Dotazy:

ve věci nedostatečných ubikací pro železniční zaměstnance v Nymburce (D 67).

59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Praze

(přečin podle § 18, č. 2 a 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1156; zprav. J. Doležel; vydán.

105, 16. IV. 1948; 12.

kraj. soud v Mladé Boleslavi

(přečin podle § 300 tr. z.).

113, 8. V. 1948; 38.ISP (příhlásit)