Vilém Nový

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1987

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÝ Vilém

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kult. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 380

(dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě, dne 12. IV. 1946 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 28. V. 1946, č. 157 Sb.).

35, 12. II. 1947; 7.

zahr. výb. zpr. t. 997

(Smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 11. XII. 1947).

93, 4. II. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 64.

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané dne 4. VII. 1947 v Praze (t. 1068).

98, 18. III. 1948; 18.

Naléhavá interpelace:

ve věci zrušení expositury Zemské školní rady v Moravské Ostravě, t. 992.

92, 3. II. 1948; 16.ISP (příhlásit)