Václav Tichý

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TICHÝ Václav

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im. a osidl.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 189

(im. F. Kaďůrka). 21, 20. XI. 1946; 7.

im. výb. zpr. t. 460

(im. A. Hořínka). 43, 21. III. 1947; 25.

im. výb. zpr. t. 822

(im. J. Zuzaňáka). 79, 24. X. 1947; 7.

im. výb. zpr. t. 837 (za J. Doležala)

(im. dr B. Chudoby). 79, 24. X. 1947; 8.

im. výb. zpr. t. 944

(im. V. Kopeckého). 91, 22. I. 1948; 13.

im. výb. zpr. t. 945

(im. dr J. Lettricha). 91, 22. I. 1948; 13.

im. výb. zpr. t. 1002

(im. F. Mráze). 98, 18. III. 1948; 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví též o osidlování pohraničí.

27, 12. XII. 1946; 50.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945. č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 15.

Naléhavá interpelace:

ve věci náhrady škody českému obyvatelstvu v Krásném Březně za škody utrpěné při výbuchu třaskavin dne 31. VII. 1945,

t. 1008. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci obsazování míst ve znárodněném průmyslu,

t. 350. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 516. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci jednacího řádu pro okresní národní výbory, okresní správní komise a jejich složky,

t. 351. 33, 29. I. 1947; 19.

odpov. t. 532. 50, 8. V. 1947; 34.

ve věci terorisování a týrání obyvatelstva v České Kamenici orgány armády (OBZ) a osobami, vystupujícími jako partyzáni, a nezákonného postupu místní správní komise v České Kamenici a okres. národního výboru v Děčíně,

t. 409. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 581. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci přiznání osidlovacího příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh osobám zaměstnaným v peněžnictví, distribuci a zaměstnancům spolků a korporací,

t. 623. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci špatného hospodaření národních správců v Lomu u Mostu (D 251).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Ústí n. Lab.

(přestupek podle zákona na ochranu cti).

9, 12. IX. 1946; 8.

zpr. t. 187; zprav. J. Štětka; nevydán.

20, 7. XI. 1946; 13.ISP (příhlásit)