Karel Štekl

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEKL Karel

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., kontr. dvoulet., prům. a úsp. kom. (náhr.).

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 922

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948).

89, 18. XII. 1947; 33.

výb. pro kontr. provádění dvoulet. plánu

(zpráva o národním podniku Stalinovy závody v Mostě).

102, 7. IV. 1948; 33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

57, 11. VI. 1947; 9.

Interpelace:

ve věci provádění zákona č. 12/46 Sb., jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku,

t. 650. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna) 70, 16. IX. 1947; 46.ISP (příhlásit)