Jaroslav Vyškovský

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VYŠKOVSKÝ Jaroslav

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inkompat., kontr. dvoulet., stál. (náhr.), techn., zdrav. a živn.-obch.

Souhlas sněmovny s další vazbou.

109, 29. IV. 1948; 15.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 644

(obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. XII. 1946 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 31. I. 1947, č. 54 Sb.).

58, 12. VI. 1947; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 23.ISP (příhlásit)