Josef Borůvka

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BORŮVKA Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 290 (za oml. Václavů)

(zákon o přídavcích k zaopatřovacím požitkům býv. zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků).

32, 20. XII. 1946; 29.

zeměd. výb. zpr. t. 359

(zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků).

34, 30. I. 1947; 9.

zeměd. výb. zpr. t. 564

(zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil).

51, 9. V. 1947; 14.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744):

odpovídá na věcnou poznámku posl. J. Novotného o Nechanicích.

67, 11. VII. 1947; 24.

Interpelace:

ve věci protiprávního postupu krajského soudu v Hradci Králové,

t. 461. 41, 19. III. 1947; 53.

odpov. t. 583. 54, 28. V. 1947; 12.ISP (příhlásit)