Josef Krosnář

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROSNÁŘ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. a stál.

Návrhy iniciativní:

na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí, t. 173.

17, 24. X. 1946; 33.

Řeč v rozpravě:

o návrhu Krosnáře, Hodinové-Spurné, dr Bureše, Vítka, Koubka, Synkové a Homoly na zestátnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí (t. 299).

32, 20. XII. 1946; 47.

Interpelace:

ve věci porušování úřední povinnosti orgány krajského trestního soudu v Praze, t. 170.

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 322. 33, 29. I. 1947; 17.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trestní v Praze (přestupky podle §§ 1-3 zákona č. 108/1933 Sb. [č. 1-33/1947]).

56, 10. VI. 1947; 81.

zpr. t. 979; zprav. J. Brieška (za J. Horvátha); nevydán.

92, 3. II. 1948; 15.ISP (příhlásit)