Antonín Kovář

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOVÁŘ Antonín

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. úsp. kom., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v r. 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. XI. t. r., t. 53.

9, 12. IX. 1946; 9.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

o trvalé úpravě právních vztahů k zemědělské a lesní půdě, t. 756.

68, 11. IX. 1947; 19.

Zpravodajem:

zeměd., zásob a osidl. výb. zpr. t. 1095

(zákon o zemědělské dani).

100, 21. III. 1948; 12.

práv. výb. zpr. t. 1190 (za F. Kaplana)

(zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami).

107, 27. IV. 1948; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 250).

30, 18. XII. 1946; 32.

o zákonu o poradenské zdravotní péči, (t. 454).

41, 19. III. 1947; 44.

o návrhu Zápotockého, E. Erbana, Vandrovce Vojance, Zupky, Jury, A. Klimenta, Kubáta, Sovy a druhů na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 9945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích někt. osob pojištěných pro případ nemoci (t. 490) a o návrhu týchž poslanců na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku stát. a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 495).

46, 2. IV. 1947; 15.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 40.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 45.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 78.

Naléhavá interpelace:

ve věci zásobování zemědělství uhlím a palivem,

t. 808. 72, 18. IX. 1947; viz 78, 23. X. 1947; 31.

ve věci zřízení železniční zastávky u skláren v Krásně n. Bečvou na trati Rožnov p. R. Val. Meziříčí,

t. 809. 72, 18. IX. 1947; viz 78, 23. X. 1947; 31.

odpov. t. 830. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

Interpelace:

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 229. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti jednotné ceny za řepu cukrovku,

t. 203. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 306. 33, 29. I. 1947.; 17.

ve věci českého chovatelství,

t. 217. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 430. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci stanovení cen krmiv zemědělcům,

t. 246. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 480. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci různých způsobů ocenění majetkových přírůstků u některých druhů výdělečného a zemědělského majetku,

t. 273. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 422. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje dříví v lesích,

t. 586. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 734. 66, 10. VII. 1947; 45.

o nutné pomoci zemědělcům obcí Halenkova, Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic, poškozeným dne 5. VI. 1947 větrnou smrští a krupobitím,

t. 693. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci rolnických komisí, zvolených podle dekretu presidenta republiky ze dne 12. VI. 1945, č. 12 Sb.,

t. 707. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 762. 68, 11. IX. 1947; 19.

KOŽELUHOVÁ-PROCHÁZKOVÁ Helena, JUDr.

L

Slib nesložila, vzdala se mandátu přípisem z 12. VI. 1946; nástupcem se stal Herl Josef, Ing.

3, 8. VII. 1946; 3.ISP (příhlásit)