JUDr. Bedřich Steiner

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STEINER Bedřich, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., inkompat. (náhr.). osidl., stál. (náhr.), úst. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu žlutického, t. 44.

9, 12 IX. 1946; 8.

Zpravodajem:

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1218

(zákon o znárodnění někt. hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení).

110, 5. V. 1948; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví též o pohraničí a o národních správcích.

28, 13. XII. 1946; 30.

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419),

37, 14. II. 1947; 31.

o zákonu o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic (t. 613).

55, 29. V. 1947; 12.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 75.

o zákonu o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a někt. jiných osob (t. 823).

76, 15. X. 1947; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit. a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 36.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947: mluví o projevu ministra Dr Drtiny ve vesnici Kroščenko před nástupem na Duklu.

57, 11. VI. 1947; 36.

Naléhavá interpelace:

ve věci výplaty náležitostí z titulu služby čs. příslušníků RAF,

t. 890. 84, 10. XII. 1947; 18.

odpov. t. 938. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci doplnění směrnic k vyhlášce č. 2141/46 Ú. l.,

t. 560. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci vydání směrnic ke sjednání právní jistoty v konfiskovaném lázeňském majetku,

t. 678. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 768. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci rozšiřování nepravdivých letáků v okrese podbořanském,

t. 684. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 18.

ve věci zelených legitimací t. zv. německých specialistů v průmyslových závodech v pohraničí,

t. 736. 67, 11. VII. 1947; 127.

Dotazy:

ve věci rozdílné délky dovolených důstojníků a rotmistrů (D 100).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci zásobení horských okresů životními potřebami (D 101).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zásobení horských okresů uhlím (D 102).

75, 14. X. 1947; 9.

ve věci adaptace "Tepelského domu" (D 141).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.ISP (příhlásit)