JUDr. Michal Zibrín

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIBRÍN Michal, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bran., im., rozp., úsp. kom., úst.-práv., úst., zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů, t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

Zpravodajem:

zeměd. a rozp. výb. zpr. t. 948

(zákon o myslivosti).

89, 18. XII. 1947; 12.

doslov. 29.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 11.

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi (t. 265).

30, 18. XII. 1946; 17.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 34.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

66, 10. VII. 1947; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908) a o prohlášení min financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 24.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (t. 723): připomíná ujednání ve schůzi předsedů posl. klubů a předsedů někt. výborů s předsednictvem sněmovny o přidělení podobného majetku jako schwarzenberský zemi Slovenské.

65, 10. VII. 1947; 18.ISP (příhlásit)