František Křepela

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEPELA František

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. osidl., rozp. a živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 20.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 9.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí,

t. 94. 13, 2. X. 1946; 26.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 380

(dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. IV. 1946 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 28. V. 1946, č. 157 Sb.).

35, 12. II. 1947; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 553 (za J. Děda)

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná dne 16. X. 1946 v Rio de Janeiro a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XI. 1946, č. 1/47 Sb.).

49, 7. V. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o úpravě pracovní doby v pekárnách (t. 75).

10, 13. IX. 1946; 14.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 13.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676); odpovídá na věcnou poznámku posl. Sedláka.

60, 25. VI. 1947; 23.

Naléhavá interpelace:

ve věci úpravy obchodu s užitkovým hovězím dobytkem, telaty, prasaty, ovcemi a kozami,

t. 195. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 251. 24, 10. XII. 1946; 11.

o poměrech v železárnách v Třinci,

t. 710. 63, 2. VII. 1947; 56.

odpov. t. 798. 70, 16. IX. 1947; 46.

ve věci předsedy ONV v Jeseníku (Frývaldově), Zdenka Slezáka a poměrů u tohoto ONV,

t. 877. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 911. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci kontinuity služebního poměru některých státních a veřejných zaměstnanců,

t. 1011. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci porušování dekretu presidenta. republiky ze dne 24. X. 1945, č. 100 Sb. znárodněnými podniky průmyslu energetického, proti energetickým podnikům družstevním,

t. 225. 21, 20. XI. 1946; 9

odpov. t. 313. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci organisace sběru odpadkových hmot, jako starého železa, barevných kovů, kostí, papíru, odpadkových odstřižků vlny a bavlny,

t. 404. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 539. 51, 9. V. 1947; 38.

Dotazy:

ve věci odškodnění Jana Ožana v Pudlově, okr. Fryštát, za státem převzaté kino a jeho zařízení (D 65).

59, 24. VI. 1947; 25.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci neuvolňování skladů textilního průmyslu.

93, 4. II. 1948; 5.

odpov. 6.ISP (příhlásit)