Klement Gottwald

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTWALD Klement

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován předsedou vlády 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Pověřen zatímním obstaráváním funkcí dvou nejmenovaných náměstků předsedy vlády 18. III. 1948. 99, 20. III. 1948; 4.ISP (příhlásit)