Antonín Fránek

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRÁNEK Antonín

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na nové znění ustanovení § 95, I, č. 2 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, podle něhož by pojištěnci příslušelo nemocenské od prvého dne neschopnosti k práci, trvá-li nemoc déle tří dnů, t. 117.

13, 2. X. 1946; 26.

na změnu a doplnění vlád. nař. ze dne 30. III. 1942, č. 99 Sb., o nemocenském pojištění důchodců Ústřední sociální pojišťovny, t. 142.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut. 24, 10. XII. 1946; 11.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 290

(zákon o přídavcích k zaopatřovacím požitkům býv. zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků).

32, 20. XII. 1946; 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 81.

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 8.

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578).

53, 14. V. 1947; 11.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 27.

Interpelace:

ve věci srážení daně z mezd i a platů za práci přes čas a proplácených dovolených,

t. 22. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 161. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci přesídlování Charvatů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci změny zákona o úrazovém pojištění,

t. 205. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 328. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poskytování nemocenského ve veřejno-právním sociálním pojištění za první tři dni nemoci,

t. 220. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 341. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci bezprávného vykazování osob z pohraničí,

t. 500. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 733. 66, 10. VII. 1947; 45.

ve věci neblahých důsledků čl. I, odst. 3 vlád. nař. ze dne 25. III. 1947, č. 40 Sb., jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků při ukládání dávky ze psů,

t. 651. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci neoprávněného zřizování obchodních prodejen družstev,

t. 675. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 781. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci vybudování dráhy Nové Město-Olešnice-Kunštát-Boskovice (D 6).

13, 2. X. 1946; 27.

odpověď 27, 12. XII. 1946; 128.

o nedostatku obuvi pro děti do 4 let a špatné jakosti plen pro batolata (D 50).

54, 28. V. 1947; 12.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neprovádění nařízení osidlovacích úřadů o umístění volyňských Čechů na Moravsko-krumlovsku (D 88).

73, 30. IX. 1047; 29.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci přídělu surovin konfekcím na Boskovsku (D 90).

73, 30. IX. 1947; 29.

odpov. 78, 23. X. 1947; 31.

ve věci osvobození slepeckých výrobků od daně z obratu (D 104).

77, 16. X. 1947; 16.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci přídělu pozemků parc. č. 1128/1 a 1128/2 v kat. obci Tučapy, okr. Vyškov (D 135).

81, 30. X. 1947; 72.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci osvobození práce přes čas u domáckých dělníků od daně ze mzdy (D 207).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

ve věci přidělování šátků a punčoch pro pracující ženy (D 208).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.ISP (příhlásit)