František Desenský

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DESENSKÝ František

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 880.

83, 25. XI. 1947; 33.

na poskytnutí rychlé účinné pomoci obyvatelstvu a obcím postiženým povodní v okresích Jaroměř, Náchod, Dvůr Králové, Vrchlabí a Trutnov, t. 983.

93, 4. II. 1948; 28.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 489

(zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů).

46, 2. IV. 1947; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908),

skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 21.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): jménem čs. strany lidové odmítá nechanický případ.

67, 11. VII. 1947; 26.

Naléhavá interpelace:

ve věci bezdůvodného provádění domovních prohlídek,

t. 981. 91, 22. I. 1948; 15.

odpov. t. 1058. 97, 17. II. 1948; 11.

Interpelace:

ve věci zlepšení dávek samozásobitelských a zajištění mléčné produkce,

t. 37. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 149. 15, 16. X. 1946; 13:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12. 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci stanovení cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci zrušení vlastnického dekretu panu Ladislavu a Anně Rachotových na čp. 40 v Mostku, pol. okr. Vrchlabí,

t. 416. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 614. 55, 29. V. 1947; 30.

odpov. t. 764. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci zrušení pracovního poměru zaměstnanců národního podniku Východočeské bavlnářské závody v Broumově-Olivětíně pro svěcení zákonem uznaného svátku Božího Těla 5. VI. 1947,

t. 690. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

ve věci neodůvodněné zvýšené těžby dřeva ve zkonfiskovaných drobných bývalých selských lesích,

t. 750. 68, 11. IX. 947; 19.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci nechanických událostí z 5. a 6. července 1947,

t. 757. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Dotazy:

ve věci výměny samozásobitelských dávek pšenice za žito (D 98).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci plynulého zásobování obyvatelstva na vánoční svátky (D 188).

86, 12. XII. 1947; 64.

odpov. 90, 21. I. 1948;

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Hradci Králové

(přečin podle § 18, č. 2, 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

103, 14. I. 1948; 83.

zpr. t. 1184; zprav. K. Mestek; nevydán.

108, 28. IV. 1948; 41.ISP (příhlásit)