JUDr. Vojtěch Erban

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ERBAN Vojtěch, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., kontr. dvoulet., práv., prům., stál. (náhr.) a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů, t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o celostátním hospodářském plánování (plánovací zákon), t. 514.

48, 6. V. 1947; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1186. 108, 28. IV. 1948; 20.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 19

(vlád. návrh smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946).

7, 17. VII. 1946; 5.

práv. výb. zpr. t. 1138

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. VI. 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské praxe).

102, 7. IV. 1948; 13.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1186

(zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru).

107, 27. IV. 1948; 6.

práv. výb. zpr. t. 1221

(zákon, kterým československý stát nabývá

pro Svaz sovětských socialistických republika Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem).

110, 5. V. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 69.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 23.

o státním rozpočtu prorok 1948 (t. 908), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 28.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci hospodářského povznesení a zvelebení zanedbaného kraje příbramského,

t. 137. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 340. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci aktivování záložních důstojníků, přihlásivších se k aktivování na soutěž ministerstva národní obrany v r. 1945,

t. 363. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 589. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci nezákonného zavedení společné správy pro obce Neratovice, Libiš a Byškovice a začlenění sloučené obce do správního okresu Mělník,

t. 440. 38, 5. III. 1947; 23.

odpov. t. 524. 49, 7. V. 1947; 10.ISP (příhlásit)