Jindřich Šnobl

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠNOBL Jindřich

KSČ

Nastoupil na místo Ing. Reimana Milana, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 70, 16. IX. 1947; 2.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a prům.

Zpravodajem:

priům. a živn. obch. výb. zpr. t. 1148

(zákon o závaznosti hospodářských a technických norem).

104, 15. IV. 1948; 15.

prům. a živn.-obch. zpr. t. 1187

(zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků).

107, 27. IV. 1948; 10.

doslov 108, 28. IV. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 60.ISP (příhlásit)