Štěpán Kobylka

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOBYLKA Štěpán

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., inic., inkompat. a stál.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o prodloužení platnosti dopravních koncesí, t. 813.

73, 30. IX. 1947; 28.

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71); připomíná též zničenou obec Javoříčko na Moravě.

10, 13. IX. 1946; 11.

o zákonu, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. VII. 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům (t. 127).

14, 3. X. 1946; 9.

o zákonu o poště (poštovní zákon) (t. 204).

20, 7. XI. 1946; 10.

o zákonu o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh (t. 289).

32, 20. XII. 1946; 24.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 21.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 15.

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané dne 4. VII. 1947 v Praze (t. 1068).

98, 18. III. 1948; 16.

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 12.

Naléhavá interpelace:

ve věci úpravy obchodu s užitkovým hovězím dobytkem, telaty, prasaty, ovcemi a kozami,

t. 195. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 251. 24, 10. XII. 1946; 11.

ve věci Městského divadla v Olomouci,

t. 950. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1000. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci ponecháni pokut statutárním městům,

t. 954. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

ve věci porušování dekretu presidenta republiky ze dne 24. X. 1945, č. 100 Sb. znárodněnými podniky průmyslu energetického, proti energetickým podnikům družstevním,

t. 225. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 313. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zřízení monopolního spedičního podniku pro znárodněný průmysl INTRASPED,

t. 403. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 671. 60, 25. VI. 1947; 45.

o poměru mezi soukromou živnostenskou dopravou a silniční dopravou ČSD,

t. 434. 38, 5. III. 4947; 23.

odpov. t. 615. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci bezdůvodné stávky a demonstrace, vyvolané zaměstnanci továrny firmy Moravské elektrotechnické závody, národní podnik v Mohelnici dne 26. IV. 1947,

t. 576. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci přiznání osidlovacího příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh osobám zaměstnaným v peněžnictví, distribuci a zaměstnancům spolků a korporací,

t. 623. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci uvolnění vázaných sirotčích vkladů,

t. 626. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna). 73, 30. IX. 1947; 28.

o nepřipuštění činnosti československých speditérů v Hamburku,

t. 667. 59, 24. VI. 1947; 25.

ve věci dostavení dráhy Vizovice-Horní Lideč,

t. 720. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 77, 16. X. 1947; 16.

Dotazy:

ve věci porušení důstojnosti státního svátku 28. října 1946 (D 37).

38, 5. III. 1947; 23.

ve věci zrušení živnostenského listu firmě Oděvní průmysl, nár. podnik v Prostějově (D 182).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci nesprávného postupu při přidělování konfiskovaných vozidel v Žamberku (D 221).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci projednání návrhu na úpravu výše podpor pro letce a členy jejich rodin pro případ smrtelného úrazu nebo trvalé invalidity (D 250).

94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)