Rudolf Svoboda

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Rudolf

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), osidl. a úst.

Návrhy iniciativní:

ve věci okamžité materiální a finanční výpomoci obci Jindřichovu ve Slezsku, okres Krnov, t. 68.

9, 12. IX. 1946; 9.

na znovu vybudování a osídlení Osoblažska, t. 213.

21, 20. XI. 1946; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci obcím okresu místeckého, postiženým živelní pohromou ve dnech 27., 28. a 29. VI. a 4. VII. 1947, t. 775.

68, 11. IX. 1947; 20.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 289

(zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh).

32, 20. XII. 1946; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 23.

Interpelace:

ve věci doplnění směrnic k vyhlášce č. 2141/46 Ú. l.,

t. 560. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci nepřístojného nakládání učitele Jana Moravce se školními dětmi,

t. 677. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 739. 65, 10. VII. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci zřízení nových škol. na okrese krnovském a jesenském (D 198).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci dosud nezahájeného provozu na peážním úseku železniční trati Jindřichov ve Slezsku-Hlucholazy-Mikulovice ve Slezsku (D 236).

94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)