JUDr. Vladimír Clementis

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CLEMENTIS Vladimír, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován státním tajemníkem v ministerstvu zahraničních věcí 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Jmenován ministrem zahraničních věcí 18. III. 1948.

99, 20. III. 1948; 4.ISP (příhlásit)