Titus Rožnay

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROŽNAY Titus

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. bran., dopr., dopr.-techn., stál., úst. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem s. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 21.

rozp. výb. zpr. t. 1086 (za A. Žiaka)

(zákon o potírání přenosných nemocí).

99, 20. III. 1948; 35.

im. výb. zpr. t. 1154 (za dr Vagašského)

(im. B. Dečiho). 105, 16. IV. 1948; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o poště (poštovní zákon), (t. 204).

20, 7. XI. 1946; 11.

Interpelace:

ve věci urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb.,

t. 706. 64, 3. VII. 1947; 63.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci výstavby moderních automobilových cest.

84, 10. XII. 1947; 17.

odpov. 17.ISP (příhlásit)