Marek Čulen

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČULEN Marek

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., rozp., stál. (náhr.), úsp. kom. (náhr.), zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímaní nových členů výdělkových a hospodářských společenství (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

Zpravodajem:

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1087

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy).

100, 21. III. 1948; 9.

textová oprava 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu (t. 488).

45, 1. IV. 1947; 5.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

66, 10. VII. 1947; 40.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 80.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Kolomana Turanského a spol. v Turiku, okr. Ružomberok,

t. 852. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 888. 84, 10. XII. 1947; 19,

vo veci pletích v prídelovom pokračovaní na veľkostatku býv. majiteľa Petra Pálffy-ho v obciach Chtelnica, Dolný Lopašov, Nižná, okr. Piešťany,

t. 853. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 965. 90, 25. I. 1948; 28.

vo veci nezákonného postupu pracovnej skupiny Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pri prídelovom pokračovaní konfiškovaného majetku Majlátha-Pokorného, Veľké Chrašťany, okr. Zlaté Moravce,

t. 854. 81, 30. X. 1947; 7.

odpov. t. 897. 84, 10. XII. 1947; 19.

v veci pletích na konfiškačnom veľkostatku L. Edelsheim-Gyullaya a jeho manželky,

t. 855. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 963. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci nezákonného postupu PPPR pri prídeľovom pokračovaní na konfiškovanom majetku býv. vlastníka Schoeller a spol. (majer Geňa), nachádzajúceho sa v kat. území obce Levice, Mýtne Ludany a Náďod,

t. 868. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 928. 88, 17. XII. 1947; 73.

vo veci súdneho pokračovania proti prídelom zo zkonfiškovaného majetku Ľudovíta Kirchnera v obci Dežerice, okr. Bánovce nad Bebravou,

t. 931. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci nezákonného postupu slovenských úradov pri prevádzaní konfiškácie a prídelového pokračovania majetkov Nemcov, Maďarov a zrádcov,

t. 709. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

vo veci protiprávneho a nedružstevného postupu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, pri združstevnení expositur Slovpolu a pretvorení Slovpolu na Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev podľa vyhlášky č. 1724/46 Úr. vest.,

t. 718. 66, 10. VII. 1947; 44.

vo veci vyplácania náhradového prídelu pre JSSR podľa zák. č. 249/46 Sb.,

t. 719. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.ISP (příhlásit)