Rozhodnutí předsedkyně PS

č. 1k pořadí zastupování předsedkyně Poslanecké sněmovny místopředsedy (12. listopadu 2021) 
č. 2o přikázání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 k projednání (12. listopadu 2021) 
č. 3k svolání ustavujících schůzí výborů PS a k pověření poslanců jejich řízením (23. listopadu 2021) 
č. 4k vyhlášení stavu legislativní nouze od 25. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 (25. listopadu 2021) 
č. 5k projednání sněmovních tisků 49 až 51 ve zkráceném jednání a k přikázání těchto tisků výborům k projednání (25. listopadu 2021) 
č. 6k zařazení, určení zpravodaje a navržení přikázání k projednání sněmovních tisků (29. listopadu 2021) 
č. 7k přikázání sněmovního tisku 74 k projednání výboru pro obranu (9. prosince 2021) 
č. 8o přikázání vládního návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (16. prosince 2021) 
č. 9k zařazení, určení zpravodaje a navržení přikázání k projednání sněmovních tisků (4. ledna 2021) 
č. 10stav legislativní nouze na dobu od 5. ledna 2022 do 4. února 2022 (5. ledna 2022) 
č. 11k projednání sněmovních tisků 116 až 117 ve zkráceném jednání a ke stanovení nepřekročitelné lhůty pro předložení usnesení do 11. ledna 2022 do 13.00 hodin (5. ledna 2022) 
č. 12k prodloužení stavu legislativní nouze do 18. února 2022 (20. ledna 2022) 
č. 13k zařazení, určení zpravodaje a navržení přikázání k projednání sněmovních tisků (20. ledna 2022) 
č. 14k možnosti konat schůze orgánů PS prostřednictvím videokonferencí v období od 25. ledna do 18. února 2022 (25. ledna 2022) 
č. 15k stanovení obce Miličín městem (28. ledna 2022) 
č. 16o přikázání vládního návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 k projednání (11. února 2022) 
č. 17ke stanovení zastupování předsedkyně Poslanecké sněmovny místopředsedy (3. března 2022) 
č. 18k vyhlášení stavu legislativní nouze od 9. března do 8. dubna 2022 (9. března 2022) 
č. 19k zařazení, určení zpravodaje a navržení přikázání k projednání sněmovních tisků (9. března 2022) 
č. 20ke stanovení obce Choustníkovo Hradiště městysem (9. května 2022) 

1234
ISP (příhlásit)