PhDr. Ąudovít Linczényi

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LINCZÉNYI Ľudovít, PhDr.

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., prům., rozp., soc.-pol., stál. (náhr.), techn. a úsp. kom (náhr.).

Návrhy pozměňovací:

k t. 858. 82, 31. X. 1947; 39.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 703

(zákon o sjednocení někt. předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců).

64, 3. VII. 1947; 3.

živn.-obch. výb. zpr. t. 889 (za J. Vyškovského)

(obchodní a finanční dohoda mezi republikou Československou a republikou Argentinskou, ve podepsaná v Buenos Aires dne 2. VII. 1947).

91, 22. I. 1948; 10.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1046 a práv. výb. zpr. t. 1046 (za dr Vagašského)

(zákon o zvlášt. přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních).

97, 17. III. 1948; 4, 5.

rozp. výb. zpr. t. 1093

(zákon o někt. technicko-hospodářských úpravách pozemků [scelovací zákon]).

100, 21. III. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 71.

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947; 21.

o zákonu, jímž se zřizuje Československý ústav práce (t. 661).

59, 24. VI. 1947; 11.

o zákonu o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 9.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 24.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 70.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

104, 15. IV. 1948; 5.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745): reaguje na řeč posl. Bacílka.

67, 11. VII. 1947; 67.

Interpelace:

vo veci Poliakmi obsadeného územia severného Spiša a hornej Oravy,

t. 23. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 364. 35, 12. II. 1947; 14.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci finančních nákladů za Festival mládeže

83, 25. XI. 1947; 12.

odpov. 12.-15.

ve věci slovenského školství na Oravě a Spiši.

90, 21. I. 1948; 4.

odpov. 4, 5.

ve věci pohraničního styku československo-polského v pásmu Oravy a Spiše.

90, 21. I. 1948; 5.

odpov. 5.ISP (příhlásit)