Josef Nedoma

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEDOMA Josef

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a prům.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. ústní

(návrh A. Klimenta, Jury a soudr. [t. 4] na vydání zákona o trestní ochraně znárodněných podniků a podniků pod národní správou).

8, 18. VII. 1946; 52.

soc.-pol. výb. zpr. t. 661

(zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce).

59, 24. VI. 1947; 3.

prům. výb. zpr. t. 668 (za L. Rychteru) (zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami).

60, 25. VI. 1947; 26.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení. min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 9.

o závěrečné zprávě o revisi v národním podniku Baťa ve Zlíně.

102, 7. IV. 1948; 29.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 48.

Interpelace:

ve věci použití mužstva STB z Jičína při vyšetřování případu ve Skochovicích, okr. Poděbrady,

t. 385. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 535. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci organisace sběru odpadkových hmot, jako starého železa, barevných kovů, kostí, papíru, odpadkových odstřižků vlny a bavlny,

t. 404. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 539. 51, 9. V. 1947; 38.

ve věci zjednání nápravy v tukovém průmyslu, reorganisace Svazu pro mléko a tuky a povedení revise kalkulací margarinu NÚC,

t. 721. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci zlepšení zásobování obyvatelstva topivem.

t. 732. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 83, 25. XI. 1947; 34.

Dotazy:

ve věci Hedviky Ogocké do služeb ONV v Mnichově Hradišti (D 249).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.ISP (příhlásit)