JUDr. Miloš Bugár

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUGÁR Miloš, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Byl členem výb. dopr., inkompat., kontr. dvoulet., rozp., úsp. kom. a úst.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 265

(zákon o parlamentní úsporné a kontrolní komisi).

30, 18. XII. 1946; 5.

rozp. výb. zpr. t. 628

(zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem).

57, 11. VI. 1947; 47.

rozp. výb. zpr. t. 656

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově).

58, 12. VI. 1947; 8.

opravy tisk chyb a text. změny 23.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství. vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946 (t. 19).

7, 17. VII. 1946; 13.

Interpelace:

o porušovaní listového tajomstva,

t. 591. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Bratislavě

[zločin přípravy k úkladům o republiku podle § 2, písm. a) zák. čís. 320/1940 Sb.].

75, 14. X. 1947; 10.

zpr. ústní; zprav. Dr. M. Jelínek; vydán.

77, 16. X. 1947; 14.

poverníctvo vnútra v Bratislave

[priestupok podľa lit. a) § 4 nariadenia s mocou zákona zo dňa 11. II. 1942, č. 21/1942 Sl. z.].

94, 10. III. 1948; 15.

zpr. t. 1132; zprav. J. Štětka za V. Davida; nevydán.

102, 7. IV. 1948; 37.

kraj. soud v Bratislavě

(přečin rušení obecného míru podle § 14, odst. 1 zák. čís. 50/1923 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1134; zprav. J. Štětka za V. Davida; vydán.

102, 7. IV. 1948; 40.ISP (příhlásit)