Jan Novotný

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Jan

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., rozp. a techn.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic (t. 71); mluví též o vypálené obci Ležáky.

10, 13. IX. 1946; 9.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): mluví o případu v Nechanicích.

67, 11. VII. 1947; 23.

za rozpravy o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745): reaguje na poznámku posl. Dr. Kokeše o posl. Dr. Veverkovi.

67, 11. VII. 1947; 71.

Interpelace:

ve věci poskytnutí zlevněného tarifu pro přepravu krmiv státním podnikem železničním,

t. 659. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 780. 68, 11. IX. 1947; 20.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Hradci Králové (přečin urážky na cti tiskem).

78, 23. X. 1947; 31.

zpr. t. 943; zprav. J. Horváth; nevydán.

91, 22. I. 1948; 13.

kraj. soud v Hradci Králové

(přečin urážky na cti tiskem).

78, 23. X. 1947; 31.

zpr. t. 947; zprav. B. Štěpán; nevydán.

91, 22. I. 1948; 44.

kraj. soud tr. v Praze

(zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb.).

111, 6. V. 1948; 25.ISP (příhlásit)