Gustav Loubal

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LOUBAL Gustav, JUDr

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., práv., úspor. kom. a verifik.

Návrhy pozměňovací:

k t. 540. 454, 28. V. 1947; 7.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 254

(konečné usnesení z 27. VII. 1946 londýnské konference o německých patentech a dohoda navržená v příloze tohoto konečného usnesení).

30, 18. XII. 1946; 4.

bran. výb. zpr. t. 284

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození).

31, 19. XII. 1946; 7.

oprava tiskových chyb. 20.

bran. výb. zpr. t. 552.

(smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsaná ve Varšavě dne 10. III. 1947).

52, 14. V. 1947; 3.

bran. výb. zpr. t. 577

(zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska).

53, 14. V. 1947; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 2946; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 84.

o zákonu o Národní bance Československé (t. 1027).

96, 11. III. 1948; 19.

Naléhavá interpelace:

ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera "Žádost svatého Václava o přeložení",

t. 917. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 967. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci ponechání pokut statutárním městům,

t. 954. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci propouštění osvědčených pracovníků ze služeb sociální péče,

t. 1010. 94, 10, III. 1948; 10.

odpov. t. 1166. 106, 21. IV. 1948; 32.

ve věci refundace nákladů, vzniklých statutárním městům výkonem agend pro státní správu,

t. 1013. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci dvojnásobného povýšení odsouzeného Ing. Floriána Glozigy,

t. 1043. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci vázaných vkladů svazků územní samosprávy,

t. 151. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 338. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci opatření při propouštění ročníků 1923 z činné vojenské služby,

t. 499. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 683. 60, 25. VI. 1947; 45.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(zločiny podle §§ 2, 6, č. 2, 3 a 21, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb.).

110, 5. V. 1948; 26.

žádost odvolána.

111, 6. V. 1948; 25.ISP (příhlásit)