JUDr. Jaroslav Řehulka

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŘEHULKA Jaroslav, JUDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., práv., stál., úst.-práv. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění,

t. 140. 15, 16. X. 1946; 12.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích zaměstnanců finančních prokuratur,

t. 247. 24, 10. XII. 1946; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. ústní

(úst. zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. IV. 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné, vl. návrh t. 8).

5, 10. VII. 1946; 21.

práv. výb. zpr. t. 556

(zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku).

49, 7. V. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 669

(zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců).

60, 25. VI. 1947; 27.

práv. výb. zpr. t. 748

(zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva).

67, 11. VII. 1947; 74.

doslov 79.

práv. výb. zpr. t. 976

(zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy).

92, 3. II. 1948; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národní bezpečnosti (t. 745).

67, 11. VII. 1947; 57.

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 10. III. 1948 o akčním programu vlády.

95, 11. III. 1948; 24.

Naléhavá interpelace:

ve věci Městského divadla v Olomouci,

t. 950. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1000. 92, 3. II. 1948; 19.

Interpelace:

ve věci vysídlení přídělců z několika obcí v okrese Moravský Beroun,

t. 167. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 336. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci zastavení výchovného veřejným zaměstnancům, jichž děti obdržely vysokoškolská stipendia,

t. 221. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 429. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci osvědčení o národní spolehlivosti,

t. 245. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 448. 41, 19. III. 1947; 52.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci bezdůvodného zařadění předsedy ONV v Kroměříži do seznamu placených agentů a udavačů Gestapa a SD,

t. 487. 45, 1. IV. 1947; 49.

odpov. t. 714. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci nezákonného vyhoštění člena rady místního národního výboru v Dolní Lipové okresním národním výborem ve Frývaldově z okresu frývaldovského,

t. 566. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 772. 68, 1. IX. 1947; 20.

ve věci porušování předpisů § 20, odst. 1 ústavní listiny č. 121/1920 Sb.,

t. 574. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci novelisace směrnic ministerstva vnitra ze dne 6. XI. 1946, č. G-8330-1/XI-46-III/1 o poskytování záloh na válečné škody majetkové,

t. 575. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 770. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci bezdůvodné stávky a demonstrace, vyvolané zaměstnanci továrny firmy moravské elektrotechnické závody, národní podnik v Mohelnici dne 26. IV. 1947,

t. 576. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci neblahých důsledků čl. I., odst. 3 vlád. nař. ze dne 25. II. 1947, č. 40 Sb., jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků při ukládání dávky ze psů,

t. 651. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci neoprávněného zřizování obchodních prodejen družstev,

t. 675. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 781. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci zmizelého cukru a melasy z rolnického cukrovaru v Němčicích,

t. 705. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zabavení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Praze a přímých spisů, určených k tisku, jež se týkají Ústředí selských jízd v Praze, t. 728.

66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 75, 14. X. 1947; 9.

Dotazy:

ve věci odpírání rozhodnutí v záležitosti rozhodnuté Nejvyšším správním soudem (D 158).

83, 25. XI. 1947; 34.ISP (příhlásit)