Čeněk Skokánek

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKOKÁNEK Čeněk

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11,

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., dopr.-techn., inkompat. a soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 355

(zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro někt. věnování).

34, 30. I. 1947; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 45.ISP (příhlásit)