Otto Šling

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠLING Otto

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran., im. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 139

(dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících ve Svazu sovětských socialistických republik na území bývalé Volyňské gubernie, a československých občanů ukrajinské, ruské a běloruské národnosti, žijících na území Československa, podepsaná v Moskvě dne 10. července 1946).

16, 17. X. 1946; 3.

zahr. výb. zpr. t. 738

(dodatkový protokol k londýnské dohodě o německých patentech ze dne 27. VII. 1946).

67, 11. VII. 1947; 122.

zahr. výb. zpr. t. 802 (za posl. Vodičku)

(list presidenta republiky, kterým se předkládá ÚNS k projevu souhlasu mírová smlouva s Bulharskem).

73, 30. IX. 1947; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně (t. 660).

59, 24. VI. 1947; 19.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947: reaguje na řeč posl. Dr Jana Stránského.

57, 11. VI. 1947; 35.



ISP (příhlásit)