JUDr. Alois Rozehnal

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROZEHNAL Alois, JUDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., úst.-práv., úst. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o konfiskaci zemědělského lesního majetku Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu a o jeho přidělení a osídlení, t. 144.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích zaměstnanců finančních prokuratur, t. 247.

24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona o scelování pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby, t. 622.

56, 10. VI. 1947; 80.

na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 3. V. 1934, č. 91 Sb., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech, t. 741.

67, 11. VII. 1947; 128.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 2. X. 1946, č. 195 Sb., o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody a kterým se zrušuje použivatelnost vlád. nař. ze dne 26. VI. 1943, č. 175 Sb., o oběhu zboží, t. 974.

91, 22. I. 1948; 6.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 97

(zákon o územním rozšíření a o zrušení použivatelnosti předpisů z doby nesvobody).

13, 2. X. 1946; 13.

oprava tiskové chyby 15.

práv. výb. zpr. t. 298

(zákon o úpravě svátkového práva).

32, 20. XII. 1946; 30.

im. výb. zpr. t. 455 (za dr Zibrína)

(im. A. Podzimka). 43, 21. III. 1947; 24.

im. výb. zpr. t. 456 (za B. Štěpána)

(im. J. Horvátha). 43, 21. III. 1947; 24.

im. výb. zpr. t. 457 (za dr Zibrína)

(im. J. Horna). 43, 21. III. 1947; 24.

im. výb. zpr. t. 458 (za B. Štěpána)

(im. J. Horvátha). 43, 21. III. 1947; 25.

im. výb. zpr. t. 459

(im. J. Hanzela). 43, 21. III. 1947; 25.

im. výb. zpr. t. 934

(im. dr J. Staška). 89, 18. XII. 1947; 49.

im. výb. zpr. t. 940

(im. V. Paška). 91, 22. I. 1948; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 39.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního soudnictví.

56, 10. VI. 1947; 13.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. spravedlnosti Dr Drtiny z 29. V. 1947; odpovídá na řeč posl. dr Gregora a zároveň mluví o schůzích deputací na půdě parlamentu.

57, 11. VI. 1947; 31.

při projednávání inic. návrhu t. 681; odpovídá na řeč posl. Nepomuckého a upozorňuje sněmovnu na § 5d j. ř.

61, 26. VI. 1947; 14.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): odpovídá na věcnou poznámku posl. V. Davida.

67, 11. VII. 1947; 23.

Naléhavá interpelace:

ve věci rozhodování ONV v Jindřichově Hradci o přídělu uhlí,

t. 792. 68, 11. IX. 1947; 20.

Interpelace:

ve věci zastavení výchovného veřejným zaměstnancům, jichž děti obdržely vysokoškolská stipendia,

t. 221. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 429. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci osvědčení o národní spolehlivosti,

t. 24. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 448. 41, 19. III. 1947; 52.

ve věci konfiskace majetku,

t. 275. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 483. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci nezákonného vyhoštění člena rady místního národního výboru v Dolní Lipové okresním národním výborem ve Frývaldově z okresu frývaldovského,

t. 566. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 772. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci porušování předpisů § 20, odst. 1 ústavní listiny č. 121/1920 Sb.,

t. 574. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného zřizování obchodních prodejen družstev,

t. 675. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 781. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci nechanických událostí z 5. a 6. července 1947,

t. 757. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud trestní v Brně

(přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.).

38, 5. III. 1947; 24.

zpr. t. 608; zprav. J. Štětka; nevydán.

55, 29. V. 1947; 29.

kraj. soud v Novém Jičíně (přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 23 zák. č. 50/1923 Sb. a podle § 300 tr. z.)

106, 21. IV. 1948; 32.

zpr. t. 1208; zprav. B. Klícha; vydán.

110, 5. V. 1948; 23.

kraj. soud v Uherském Hradišti (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2, 3 zákona č. 50/1923 Sb.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1229; zprav. J. Štětka; vydán.

111. 6. V. 1948; 21.ISP (příhlásit)