Čeněk Torn

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TORN Čeněk

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvouletk. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci povodní postižené obci Kralupy n. Vlt. a poskytnutí podpory zatopeným obcím v Poohří a Povltaví okresu lounského a roudnického, t. 471.

44, 28. III. 1947; 19.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 359

(zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků).

34, 30. I. 1947; 9.

rozp. výb. zpr. t. 823

(zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a někt. jiných osob).

76, 15. X. 1947; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi (t. 265).

30, 18. XII. 1946; 18.

o zákonu o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek (t. 563).

50, 8. V. 1947; 30.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 46.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

72, 18. IX. 1947; 23.

o zákonu o myslivosti (t. 948).

89, 18. XII. 1947; 14.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): odmítá výtku posl. dr Falťana a reaguje na věcnou poznámku posl. Václavů.

64, 3. VII. 1947; 59.

Prohlášení:

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci prohlašuje jménem klubu poslanců čs. strany nár. soc., že klub bude hlasovati pro obě prohlášení, ačkoliv s politikou min. zemědělství ve všech bodech nesouhlasí.

73, 30. IX. 1947; 6.

Naléhavá interpelace:

ve věci úpravy obchodu s užitkovým hovězím dobytkem, telaty, prasaty, ovcemi a kozami,

t. 195. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 251. 24, 10. XII. 1946; 11.

ve věci zajištění osiva a sadby pro jaro 1948,

t. 850. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 893. 84, 10. XII. 1947; 19.

ve věci rozhodnutí o cukrovarech Smiřice a Zvoleněves podle dekretu presidenta republiky č. 101 ze dne 24. X. 1945,

t. 1012. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1120. 102, 7. IV. 1948; 41.

Interpelace:

o postupu trestně nalézacích komisí,

t. 138. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 339. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci organisace sběru odpadkových hmot, jako starého železa, barevných kovů, kostí, papíru, odpadkových odstřižků vlny a bavlny,

t. 404. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 539. 51, 9. V. 1947; 38.

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47,

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci úpravy pozemkové držby a pozemkové reformy.

91, 22. I. 1948; 7.

odpov. 7.ISP (příhlásit)