František Verosta

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VEROSTA František

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., inkompat., kontr. dvoulet. a soc.-zdrav.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1218

(zákon o znárodnění někt. hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení).

110, 5. V. 1948; 10.ISP (příhlásit)