Josef Vítovec

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÍTOVEC Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kult. a úst.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 2. IV. 1948; po něm nastoupil František Bubník.

102, 7. IV. 1948; 6.

Zpravodajem:

inform. výb. zpr. t. 288

(zákon o povinných výtiscích).

33, 29. I. 1947; 11

Naléhavá interpelace:

ve věci dotazníku rozšiřovaného na středních školách,

t. 926. 87, 16. XII. 1947; 87.ISP (příhlásit)