Jozef Šabršula

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠABRŠULA Jozef

SP, SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), kontr. dvoulet., úsp. kom. (náhr.), zahr. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 37.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 3.

Naléhavá interpelace:

ve věci uvolňování vázaných vkladů na proplácení přidělovaných reversních koní,

t. 849. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 886. 84, 10. XII. 1947; 18.ISP (příhlásit)