JUDr. Jozef Staško

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STAŠKO Jozef, JUDr.

(SSO)

Slib nesložil, mandát nevykonával.

Volba verifikována nebyla.

Žádost ve věcech imunity:

vojen. prokurátor v Praze (zločiny podle §§ 183 a 194/1 v. tr. z., podle § 6/1 zák. na ochranu republiky a § 5/1 zák. na ochranu republiky).

5, 10. VII. 1946; 77.

zpr. ústní; zprav. Dr. J. Bartuška; vydán.

8, 18. VII. 1946; 43.

vojen. prokurátor v Bratislave - (zločiny: 1. nešetrenia služob. predpisov podľa §§ 286/f, 288/I v. tr. z., 2. nešetrenia služob. predpisov podľa §§ 286/b, 288/I v. tr. z., 3. krádeže podľa §§ 457/e v. tr. z., 4. podvodu podľa § 502 v. tr. z.)

9, 12. IX. 1946; 8.

zpr. t. 124; zprav. dr Gregor za omluv. dr Bartušku; vydán.

14, 3. X. 1946; 12.

okr. lid. soud v Bratislavě (provinění podle § 3, písm. a) a b) nař. č. 33/45 Sb. n. SNR ve věci vyhlášky č. 58/46 Sb. n. SNR).

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 838; zprav. Dr. J. Bartuška; vydán.

77, 16. X. 1947; 15.

kraj. soud v Bratislavě

(zločin přípravy úkladů o republiku podle § 2, odst. 1 zák. č. 50/1923 Sb., trestný podle sazby 2 c. z. a § 1, zák. č. 182/1947 Sb.). Zároveň žádá soud o souhlas k další vazbě podle § 25 úst. list.

84, 10. XII. 1947; 22.

zpr. t. 934; zprav. dr A. Rozehnal; vydán.

89, 18. XII. 1947; 51.

nedán souhlas k další vazbě podle § 25 úst. listiny. 51.ISP (příhlásit)