JUDr. Kornel Haim

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAIM Kornel, JUDr.

KSS

Nastoupil po zemř. M. Turkové.

Slib vykonal 90, 21. I. 1948; 4.

Volba verifikována 99, 20. III. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), práv. úsp. kom. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117. 102, 7. IV. 1948; 40.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 45.

k t. 1188. 108, 28. IV. 1948; 20.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1109

(zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení).

101, 25. III. 1948; 6

doslov 14.

prům. a živn.-obch. zpr. t. 1188

(zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků).

107, 27. IV. 1948; 8.

práv. výb. zpr. t. 1213

(zákon o nicotnosti někt. rozsudků vojenských soudů t. zv. Slovenského státu).

110, 5. V. 1948; 19.

práv. výb. zpr. t. 1222

(zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku).

111, 6. V. 1948; 8.ISP (příhlásit)