Jan Buchvaldek

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUCHVALDEK Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic. inkompat. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obcím okresu místeckého, postiženým živelní pohromou ve dnech 27., 28. a 29. VI. a 4. VII. 1947, t. 775.

68, 11. IX. 1947; 20.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 15.

o návrhu Pavlána, Kaplana, Cíglera, inž. Jankovcové a druhů na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu (t. 444).

40, 7. III. 1947; 27.

Naléhavá interpelace:

ve věci zrušení expositury Zemské školní rady v Moravské Ostravě,

t. 992. 92, 3. II. 1948; 16.

Interpelace:

ve věci nepřístojného nakládání učitele Jana Moravce se školními dětmi,

t. 677. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 739. 65, 10. VII. 1947; 20.ISP (příhlásit)