Ludmila Weberová

Narozena: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WEBEROVÁ Ludmila

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. prům., rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

ve věci okamžité materiální a finanční výpomoci obci Jindřichovu ve Slezsku, okres Krnov, t. 68.

9, 12. IX. 1946; 9.

na znovu vybudování a osídlení Osoblažska, t. 213.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci obcím okresu místeckého, postiženým živelní pohromou ve dnech 27., 28. a 29. VI. a 4. VII. 1947, t. 775.

48, 11. IX. 1947; 20.

na vydání zákona, kterým se zřizuje Slezský studijní ústav a Slezská studijní knihovna v Opavě a doplňuje zákon o povinných výtiscích, t. 925.

87, 16. XII. 1947; 88.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 28.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 19.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 44.

Naléhavá interpelace:

ve věci zrušení expositury Zemské školní rady v Moravské Ostravě,

t. 992. 92, 3. II. 1948; 16.

Interpelace:

ve věci nepřístojného nakládání učitele Jana Moravce se školními dětmi,

t. 677. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. t. 739. 65, 10. VII. 1947; 20.ISP (příhlásit)