Ing. Josef Herl

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HERL Josef, Ing.

(L)

Nastoupil na místo Koželuhové-Procházkové Heleny, JUDr., která se vzdala mandátu.

Slib vykonal 3, 8. VII. 1946; 3.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., dopr.-techn., kontr. dvoulet., prům., techn., úsp. kom., zahr. a zeměd.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 73

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

10, 13. IX. 1946; 30.

zahr. výb. zpr. t. 381

(dohoda o vyclívání jihoslovanských vín, sjednaná výměnou not ze dne 15. XI. 1946).

35, 12. II. 1947; 11.

zahr. výb. zpr. t. 644

(obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. XII. 1946 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 31. I. 1947, č. 54 Sb.).

58, 12. VI. 1947; 31.

zahr. výb. zpr. t. 643

(Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví, dotčených druhou světovou válkou, spolu se závěrečným protokolem a dodatkovým závěrečným protokolem, podepsanými v Neuchâtelu dne 8. II. 1947).

58, 12. VI. 1947; 32.

prům. výb. zpr. t. 681

(návrh Fuska, Pexy, Hořínka, Bruknera, Horáka a druhů na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení).

61, 26. VI. 1947; 6.

zahr. výb. zpr. t. 724 (za Plojhara)

(Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Východní republikou uruguayskou, podepsaná dne 2. I. 1947 v Montevideu).

67, 11. VII. 1947; 100.

zahr. výb. zpr. t. 828

(ústava Světové zdravotnické organisace a protokol o Mezinárodním úřadu veřejného zdravotnictví, usnesené mezinárodní zdravotnickou konferencí dne 22. VII. 1946).

77, 16. X. 1947; 3.

zahr. výb. zpr. t. 1068

(Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná dne 4. VII. 1947 v Praze).

98, 18. III. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 77.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 43.

Interpelace:

ve věci trýznivého postupu školských úřadů proti členům profesorského sboru reálného gymnasia v Praze II,

t. 88. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 294. 33, 29. I. 1947; 17.

Dotazy:

ve věci neoprávněného provozování obchodu s textilním zbožím (D 159).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 90, 21. I. 1948; 30.

ve věci rozprodeje vyřazených přikrývek z vojenských zásob (D 200).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.ISP (příhlásit)