Facebook

Facebook využíváme, stejně jako Twitter, k informování o událostech v Poslanecké sněmovně.

Stránka Poslanecká sněmovna

Oficiální stránka Poslanecké sněmovny na Facebooku informuje o aktuálním dění, o plánovaných a probíhajících akcích.

Stránky poslanců

Jednotliví poslanci mají své vlastní profily na Facebooku.

Ing. Jan Bartošek ()Facebook
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA ()Facebook
Marek Benda ()Facebook
Ing. Petr Bendl ()Facebook
MUDr. Milan Brázdil ()Facebook
Mgr. Jana Černochová ()Facebook
Mgr. Jan Farský ()Facebook
Mgr. Petr Gazdík ()Facebook
Bc. Jakub Janda ()Facebook
Ing. Marian Jurečka ()Facebook
MUDr. Vít Kaňkovský ()Facebook
Ing. Martin Kolovratník ()Facebook
Ing. Věra Kovářová ()Facebook
Mgr. Helena Langšádlová ()Facebook
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA ()Facebook
Michal Zuna ()FacebookISP (příhlásit)