JUDr. Ivan Štefánik

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK Ivan, JUDr.

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bezp., práv., stál., úst.-práv. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění, t. 537.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, t. 1117.

102, 7. IV. 1948; 40.

na vydání zákona, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, t. 1201.

108, 28. IV. 1948; 42.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 8.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1106

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. X. 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech).

101, 25. III. 1948; 31.

práv. výb. zpr. t. 1185

(zákon o postátnění Československého rozhlasu).

108, 28. IV. 1948; 30.

práv. výb. zpr. t. 1220

(zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při někt. převodech majetku na národní podniky).

110, 5. V. 1948; 17.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o porotních soudech, t. 241.

24, 10. XII. 1946; 7.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 47.ISP (příhlásit)