JUDr. Ivan Holý

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLÝ Ivan, JUDr.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), prům. a živn.-obch.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 975

(zákon kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu).

91, 22. I. 1948; 14.

prům. a živn.-obch. výb. zpr. t. 1192

(zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství).

107, 27. IV. 1948; 16.

Řeč v rozpravě:

při projednávání návrhu o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Východní republikou uruguayskou, podepsané dne 2. I. 1947 v Montevideu (t. 724), odpovídá na řeč posl. Bartoše o poměrech v Baťových závodech ve Zlíně.

67, 11. VII. 1947; 113.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. XI. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

81, 30. X. 1947; 51.ISP (příhlásit)