Josef Čihák

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČIHÁK Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. úst. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci zásobování maloobchodu a krejčovských mistrů textilním zbožím.

93, 4. II. 1948; 8.

odpov. 8.ISP (příhlásit)