Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milan Uhde

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

1. schůze (1. 1. 1993)

část č. 1 (1. 1. 1993)

I. Projev předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 1 (1. 1. 1993)

III. Slavnostní vyhlášení Prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa
část č. 1 (1. 1. 1993)

2. schůze (26. 1. 1993)

část č. 1 (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
části č. 1-2 (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
části č. 2-7 (26. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 1 (2. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

V. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

5. schůze (2. 2. 1993)

část č. 1 (2. 2. 1993)

1. Slib prezidenta republiky
část č. 1 (2. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993)

I. Projev prezidenta republiky
část č. 3 (23. 2. 1993)

II. Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros podle sněmovního tisku 95
část č. 3 (23. 2. 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
část č. 4 (23. 2. 1993)

Bod č. 6
části č. 5-6 (23. 2. 1993)

VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992
část č. 6 (23. 2. 1993)

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře
část č. 6 (23. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-22 (25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

části č. 1-2 (23. 3. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (23. 3. 1993)

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 3 (23. 3. 1993)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152
část č. 3 (23. 3. 1993)

Bod č. 6
části č. 3-4 (23. 3. 1993)

Bod č. 7
části č. 4-6 (23. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
části č. 7-8 (23. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

části č. 1-2, část č. 5 (18. 5. 1993), část č. 20 (20. 5. 1993)

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330
část č. 2 (18. 5. 1993)

Bod č. 3
části č. 2-4 (18. 5. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (18. 5. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 20, části č. 24-26 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
části č. 20-22, části č. 27-28 (20. 5. 1993)

Bod č. 12
části č. 22-23 (20. 5. 1993)

Bod č. 13
části č. 23-24 (20. 5. 1993)

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309
část č. 34 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

části č. 1-2, část č. 5 (15. 6. 1993), část č. 15 (17. 6. 1993)

Bod č. 2
část č. 2 (15. 6. 1993)

III. Návrh na zpětvzetí návrhu poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
část č. 2 (15. 6. 1993)

Bod č. 4
části č. 2-3 (15. 6. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (15. 6. 1993)

VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390
části č. 3-5 (15. 6. 1993)

VII. Rezignace členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 5 (15. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 5 (15. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
části č. 5-6 (15. 6. 1993)

XI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 6 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

části č. 1-2, část č. 6, část č. 8 (7. 7. 1993), část č. 36, část č. 41 (10. 7. 1993)

III. Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy
část č. 2 (7. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
části č. 2-9 (7. 7. 1993)

Bod č. 5
části č. 3-4 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 9-10 (7. 7. 1993)

XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana
část č. 36 (10. 7. 1993)

Bod č. 35
části č. 36-38 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 38-42 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

části č. 1-3 (14. 9. 1993), část č. 28 (16. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
části č. 2-3 (14. 9. 1993)

V. Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 3 (14. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 3-7 (14. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (15. 9. 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 23 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

části č. 1-3, část č. 5 (12. 10. 1993), části č. 22-23 (15. 10. 1993)

Bod č. 1
části č. 2-3 (12. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
části č. 3-4 (12. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 4 (12. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
části č. 4-5 (12. 10. 1993)

VII. Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 5 (12. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
části č. 5-7 (12. 10. 1993)

Bod č. 14
části č. 20-21 (14. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 20 (14. 10. 1993), části č. 22-23 (15. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

část č. 1, části č. 5-6 (9. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
části č. 1-3 (9. 11. 1993)

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 651, 653, 655, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 695, 701 - 704
část č. 4 (9. 11. 1993)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696
část č. 4 (9. 11. 1993)

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581
část č. 5 (9. 11. 1993)

VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590
část č. 5 (9. 11. 1993)

Bod č. 7
části č. 5-7 (9. 11. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-8 (9. 11. 1993), část č. 9 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1, část č. 3 (1. 12. 1993), části č. 18-19, část č. 22 (3. 12. 1993), část č. 42 (8. 12. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (1. 12. 1993)

Bod č. 3
části č. 2-4 (1. 12. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
části č. 5-6 (1. 12. 1993)

Bod č. 6
části č. 6-7 (1. 12. 1993)

Bod č. 8
část č. 18 (3. 12. 1993)

Bod č. 9
části č. 19-21 (3. 12. 1993)

Bod č. 10
části č. 21-23 (3. 12. 1993)

Bod č. 11
část č. 23 (3. 12. 1993)

Bod č. 20
část č. 44 (8. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
části č. 42-44 (8. 12. 1993)

XXII. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993
část č. 44 (8. 12. 1993)

Bod č. 23
části č. 44-45 (8. 12. 1993)

Bod č. 24
část č. 45 (8. 12. 1993)

Bod č. 25
části č. 45-46 (8. 12. 1993)

XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo
část č. 55 (9. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 56 (9. 12. 1993)

XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 56 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

části č. 1-2 (15. 2. 1994), část č. 29, část č. 31 (18. 2. 1994)

IV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně Mileny Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku
část č. 3 (15. 2. 1994)

V. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Karla Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách
část č. 3 (15. 2. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569
část č. 3 (15. 2. 1994)

Bod č. 7
části č. 3-4 (15. 2. 1994)

Bod č. 8
část č. 4 (15. 2. 1994)

Bod č. 9
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 10
část č. 5 (15. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (15. 2. 1994)

Bod č. 31
části č. 29-30 (18. 2. 1994)

Bod č. 32
části č. 30-31 (18. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 31-34 (18. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994), části č. 23-24 (24. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (22. 3. 1994)

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 4 (22. 3. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (22. 3. 1994)

Bod č. 6
části č. 4-7 (22. 3. 1994)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 11 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 23-25 (24. 3. 1994)

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783
část č. 25 (24. 3. 1994)

XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny
část č. 25 (24. 3. 1994)

XX. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha
část č. 25 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 6 (26. 4. 1994)

I. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
části č. 1-2 (26. 4. 1994)

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 2 (26. 4. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (26. 4. 1994)

Bod č. 4
část č. 3, části č. 6-7 (26. 4. 1994)

Bod č. 5
části č. 3-6 (26. 4. 1994), část č. 21 (29. 4. 1994)

VI. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 7 (26. 4. 1994)

VII. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
část č. 7 (26. 4. 1994)

VIII. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 7 (26. 4. 1994)

Bod č. 9
část č. 7 (26. 4. 1994)

Bod č. 10
části č. 7-8 (26. 4. 1994)

Bod č. 11
část č. 8 (26. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 29 (29. 4. 1994)

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 1 (26. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 25 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

části č. 1-3, část č. 7 (31. 5. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 2-3 (31. 5. 1994)

Bod č. 3
část č. 3 (31. 5. 1994)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 869
část č. 3 (31. 5. 1994)

Bod č. 5
části č. 3-4 (31. 5. 1994)

VII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava
část č. 4 (31. 5. 1994)

VIII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům
část č. 4 (31. 5. 1994)

XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972
část č. 4 (31. 5. 1994)

Bod č. 12
část č. 5, části č. 7-8 (31. 5. 1994)

Bod č. 13
části č. 5-7 (31. 5. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410
část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1, části č. 4-5 (7. 7. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-4 (7. 7. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (7. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 6 (7. 7. 1994)

VI. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993
část č. 6 (7. 7. 1994)

Bod č. 7
části č. 6-7 (7. 7. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 33 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

části č. 1-2, část č. 4 (8. 9. 1994)

Bod č. 2
části č. 1-2, část č. 4 (8. 9. 1994)

Bod č. 3
části č. 3-5 (8. 9. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (8. 9. 1994)

V. Schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
části č. 5-6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

části č. 1-2, části č. 4-7 (27. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (27. 9. 1994)

IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů
část č. 2 (27. 9. 1994)

Bod č. 5
části č. 2-3 (27. 9. 1994)

Bod č. 6
části č. 3-4 (27. 9. 1994)

Bod č. 7
část č. 4 (27. 9. 1994)

Bod č. 8
část č. 5 (27. 9. 1994)

Bod č. 9
část č. 5 (27. 9. 1994)

X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
části č. 5-6 (27. 9. 1994)

Bod č. 11
část č. 6 (27. 9. 1994)

XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky
část č. 6 (27. 9. 1994)

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993, podle sněmovního tisku 1032
část č. 6 (27. 9. 1994)

XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah
část č. 6 (27. 9. 1994)

XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah
část č. 7 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

části č. 1-2, část č. 6 (1. 11. 1994)

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1193 - 1196, 1230 - 1237 a 1271 - 1273
část č. 2 (1. 11. 1994)

III. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Ladislava Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1149
část č. 3 (1. 11. 1994)

Bod č. 4
část č. 3 (1. 11. 1994)

Bod č. 5
části č. 3-4 (1. 11. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Bangkoku dne 2. února 1994, podle sněmovního tisku 1102
část č. 4 (1. 11. 1994)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Lisabonu dne 24. května 1994, podle sněmovního tisku 1103
část č. 4 (1. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
části č. 5-6 (1. 11. 1994)

Bod č. 9
části č. 6-7 (1. 11. 1994), část č. 8 (2. 11. 1994)

XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994
část č. 28 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

části č. 1-2, část č. 5 (6. 12. 1994), část č. 28, části č. 33-36 (9. 12. 1994), část č. 49 (14. 12. 1994), část č. 58, část č. 60 (15. 12. 1994)

Bod č. 2
část č. 6 (6. 12. 1994)

Bod č. 3
část č. 6 (6. 12. 1994)

Bod č. 20
části č. 29-33 (9. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 58 (15. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

Bod č. 31
část č. 59 (15. 12. 1994)

Bod č. 32
část č. 59 (15. 12. 1994)

Bod č. 33
části č. 59-60 (15. 12. 1994)

XXXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1207
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1208
část č. 60 (15. 12. 1994)

XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských mezi Českou republikou a Rumunskem, která byla podepsána den 11. července 1994 v Bukurešti, podle sněmovního tisku 1210
část č. 60 (15. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

26. schůze (15. 12. 1994)

část č. 1 (15. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

části č. 1-2 (27. 12. 1994)

I. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 1 (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
části č. 1-2 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

části č. 1-2, část č. 4 (7. 2. 1995), části č. 26-29 (9. 2. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 11. dodatkový protokol k Úmluvě k ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění mechanismus v ní ustavený, přijatý ve Štrasburku dne 11. května 1994, podle sněmovního tisku 1249
části č. 3-4 (7. 2. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290
část č. 2 (7. 2. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323
části č. 2-3 (7. 2. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312
část č. 3 (7. 2. 1995)

Bod č. 7
část č. 4 (7. 2. 1995)

Bod č. 8
části č. 4-6 (7. 2. 1995)

XIV. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 8 (8. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
části č. 12-13 (8. 2. 1995), část č. 31 (9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 28 (9. 2. 1995)

Bod č. 34
části č. 27-28 (9. 2. 1995)

XXXV. Pojistný plán Zemědělsko-potravinářské zdravotní pojišťovny na rok 1995
část č. 28 (9. 2. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416
část č. 28 (9. 2. 1995)

Bod č. 37
část č. 29 (9. 2. 1995)

XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221
část č. 29 (9. 2. 1995)

Bod č. 39
části č. 30-31 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

části č. 1-3 (14. 3. 1995), část č. 7 (15. 3. 1995), části č. 30-31 (17. 3. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatá v Paříži dne 2. září 1949, a Protokoly ke Všeobecné dohodě č. 1, 2, 4 a 5, podle sněmovního tisku 1291
část č. 4 (14. 3. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku, podle sněmovního tisku 1381
část č. 4 (14. 3. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1392
část č. 4 (14. 3. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994, podle sněmovního tisku 1408
část č. 4 (14. 3. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy, podepsané v Praze dne 30. března 1993 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1524
části č. 4-5 (14. 3. 1995)

Bod č. 10
část č. 5 (14. 3. 1995)

Bod č. 11
části č. 5-6 (14. 3. 1995)

XII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994
část č. 6 (14. 3. 1995)

XIII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže a rozpočet majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995, podle sněmovního tisku 1379
část č. 6 (14. 3. 1995)

XIV. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1995, podle sněmovního tisku 1380
část č. 6 (14. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 7, část č. 10 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
části č. 30-31 (17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 26 (16. 3. 1995)

Bod č. 26
část č. 31 (17. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 1, části č. 5-6 (18. 4. 1995), část č. 8, část č. 14 (19. 4. 1995), část č. 30 (20. 4. 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426
části č. 1-2 (18. 4. 1995)

Bod č. 4
části č. 2-4 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
části č. 4-5 (18. 4. 1995)

Bod č. 6
části č. 6-7 (18. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy
část č. 29 (20. 4. 1995)

Bod č. 29
části č. 29-30 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

části č. 1-2 (23. 5. 1995)

III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525
část č. 2 (23. 5. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587
část č. 2 (23. 5. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601
část č. 3 (23. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
části č. 3-4 (23. 5. 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588
část č. 4 (23. 5. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586
část č. 4 (23. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
části č. 4-5 (23. 5. 1995)

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747
část č. 15 (25. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (25. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 27 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 1-2 (20. 6. 1995), část č. 25 (22. 6. 1995), část č. 32, části č. 37-43 (27. 6. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
část č. 3 (20. 6. 1995)

Bod č. 5
části č. 3-8 (20. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 66 (29. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 32-35 (27. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
části č. 35-37 (27. 6. 1995)

XXXIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995, podle sněmovního tisku 1812
část č. 53 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 56 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

části č. 1-6 (25. 7. 1995)

I. Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy o souhlas k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky Jana Vika
část č. 1 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 1-3, části č. 5-6 (26. 9. 1995), části č. 29-31 (28. 9. 1995)

Bod č. 3
části č. 3-5 (26. 9. 1995)

Bod č. 4
část č. 5 (26. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
části č. 5-6 (26. 9. 1995)

Bod č. 7
části č. 6-7 (26. 9. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775.
část č. 7 (26. 9. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.
část č. 7 (26. 9. 1995)

X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.
část č. 7 (26. 9. 1995)

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.
část č. 7 (26. 9. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
části č. 28-29 (28. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
část č. 31 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1, části č. 7-8 (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
části č. 1-3 (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
části č. 4-8 (18. 10. 1995)

V. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v jeho funkci
část č. 8 (18. 10. 1995)

VI. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

části č. 1-2, část č. 4 (31. 10. 1995), části č. 29-33 (3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
části č. 2-4 (31. 10. 1995)

II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
část č. 4 (31. 10. 1995)

Bod č. 3
části č. 4-7 (31. 10. 1995)

Bod č. 5
část č. 29 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 5, část č. 9, část č. 12 (6. 12. 1995), část č. 16 (7. 12. 1995), část č. 32 (8. 12. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892
část č. 18 (7. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
části č. 20-21 (7. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
části č. 5-9 (6. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 16-18 (7. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
části č. 18-20 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 24 (7. 12. 1995)

XXIII. Návrh na změnu statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - prvé čtení
části č. 33-34 (8. 12. 1995)

XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXIV. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, podle sněmovního tisku 1881
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

části č. 1-2 (19. 12. 1995)

I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - prvé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení
část č. 2 (19. 12. 1995)

III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení
části č. 2-3 (19. 12. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury
část č. 3 (19. 12. 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
část č. 4 (19. 12. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - prvé čtení
část č. 4 (19. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 (sněmovní tisk 1946) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 7 (20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 12 (20. 12. 1995)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

části č. 1-3, část č. 5 (6. 2. 1996), část č. 15 (8. 2. 1996), část č. 36, část č. 38 (13. 2. 1996), část č. 60, části č. 62-65 (15. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
části č. 3-4 (6. 2. 1996)

II. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1899) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 2009) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2012) - prvé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

V. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2085) - prvé čtení
části č. 4-5 (6. 2. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. (sněmovní tisk 2048) - prvé čtení
část č. 5 (6. 2. 1996)

VII. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (sněmovní tisk 2090) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. (sněmovní tisk 2017) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2019) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

X. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2081) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 15-17 (8. 2. 1996)

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2073) - prvé čtení
části č. 17-18 (8. 2. 1996)

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

XXXI. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (sněmovní tisk 2047) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2054) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 62-63 (15. 2. 1996)

LVII. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci (sněmovní tisk 2015) - prvé čtení
část č. 36 (13. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
části č. 36-38 (13. 2. 1996)

LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení
část č. 38 (13. 2. 1996)

LX. Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2006) - prvé čtení
části č. 38-39 (13. 2. 1996)

LXI. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) (sněmovní tisk 2020) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)

LXII. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd (sněmovní tisk 2022) - prvé čtení
část č. 39 (13. 2. 1996)

LXIII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění (sněmovní tisk 2023) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení
část č. 40 (13. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
části č. 41-42 (13. 2. 1996)

LXVI. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (sněmovní tisk 2024) - prvé čtení
část č. 42 (13. 2. 1996)

LXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 (sněmovní tisk 1996) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (sněmovní tisk 2016) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (sněmovní tisk 2099) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
části č. 54-55 (14. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
části č. 61-62 (15. 2. 1996)

CXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 62 (15. 2. 1996)

CXIII. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 (sněmovní tisk 2104)
část č. 62 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

části č. 1-4 (12. 3. 1996), části č. 30-31 (15. 3. 1996)

1. Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb., a zákona č. 302/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2114
části č. 3-4 (12. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
části č. 4-7 (12. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 30-31 (15. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
část č. 35 (15. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
části č. 32-35 (15. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 1, část č. 5 (23. 4. 1996), část č. 24 (26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
části č. 1-2 (23. 4. 1996)

II. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovního tisku 2009 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

V. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083
části č. 3-4 (23. 4. 1996)

VII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - druhé čtení
část č. 4 (23. 4. 1996)

VIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - druhé čtení
části č. 4-5 (23. 4. 1996)

IX. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, podle sněmovního tisku 1990 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

X. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení
části č. 5-6 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
části č. 6-7 (23. 4. 1996)

XXXI. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - třetí čtení
část č. 24 (26. 4. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční,ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - třetí čtení
části č. 24-25 (26. 4. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)

XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení
část č. 27 (26. 4. 1996)

43. schůze (26. 4. 1996)

část č. 1 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP