Úterý 6. prosince 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

6. prosince 1994 ve 14.22 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

7. prosince 1994 v 9.20 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P.Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek a ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

8. prosince 1994 v 9.22 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

9. prosince 1994 v 9.14 hodin

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

13. prosince 1994 v 10.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 171 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

14. prosince 1994 v 9.18 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví I. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

15. prosince 1994 v 10.30 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

1. den schůze (6. prosince 1994)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička a ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.22 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení páni poslanci, do této chvíle se identifikačními kartami přihlásilo k přítomnosti 132 členů a členek Poslanecké sněmovny. To znamená, že jsme schopni se usnášet.

Zahajuji proto 25. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Dále vítám vládu České republiky vedenou jejím předsedou panem Václavem Klausem. Vítám všechny ostatní milé hosty.

Paní poslankyně, páni poslanci, v minulých dnech jsem obdržel dopis od předsedy vlády pana Václava Klause, ve kterém mi sdělil, že se rozhodl využít svého práva a vystoupit v Poslanecké sněmovně v úvodu dnešní schůze.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu dnešní schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste všichni obdrželi na pozvánce. Proto předpokládám, že není třeba jej přednášet. Než však dám slovo vám, abyste se vyjádřili, chci sdělit několik informací.

Nejprve k časovému rozvrhu našeho jednání. Organizační výbor doporučil určitý časový postup, o němž jste byli informováni písemně. Na základě názoru politického grémia, které se sešlo dnes dopoledne, navrhuji vám, abychom v příštím, případně i v dalším týdnu začínali vždy v úterý v 9.00 hodin. Je to změna proti původnímu návrhu organizačního výboru. V pátek bychom končili odpoledne podle momentální situace, podle stavu prací.

Nyní poznámky k navrhovaným bodům pořadu. Těžištěm pořadu schůze bude zřejmě vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1995. Organizační výbor se proto usnesl, aby se jeho projednávání zúčastnila vláda jako celek. Body návrhu pořadu do č. 18 včetně jsou řazeny s ohledem na jejich vztah k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, neboť by měly být projednávány dříve, než schválíme zákon o státním rozpočtu.

V tomto souboru návrhů si v bodu 9 opravte na pozvánce číslo sněmovního tisku společné zprávy. Místo uvedeného čísla 2339 zní číslo sněmovního tisku správně 1339.

K bodu 12 návrhu pořadu, tj. vládní návrh týkající se rozhlasových a televizních poplatků, chci připomenout, že může být projednáván, pokud vyslovíte souhlas se zkrácením zákonné lhůty. V opačném případě by však nemohl být projednáván ani vládní návrh zákona týkající se telekomunikací a uvedený pod bodem 14.

Další informace se tyká navrhovaných bodů, u nichž je projednávání ohroženo, protože do této chvíle není vypracována společná zpráva. Jde o bod 13, tj. poslanecký návrh týkající se rozhlasových a televizních poplatků, dále bod 25, tj. poslanecký návrh tykající se střetu zájmů, a bod 27, také poslanecky návrh týkající se nabývání vlastnického práva k některým nemovitostem. Ve výborech není projednávání těchto bodů ukončeno. Konečně abychom byli procedurálně zcela přesní, bude třeba u bodu 43, týkajícího se zrušení obecních nebo městských zastupitelstev, změnit první slovo názvu bodu "návrh" na množné číslo "návrhy". To totiž odpovídá obsahu projednávání tohoto bodu, jak vyplývá ze čtyř usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, která nám byla rozdána před schůzí. To jsou všechny poznámky, které jsem chtěl uvést.

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili. Mám před sebou písemné přihlášky do rozpravy. Než vyvolám prvního poslance, který je přihlášen, chci připomenout, že pozitivní návrhy, tj. návrhy na rozšíření doprovázejte prosím písemným zněním, aby upřesňováním nebyl zdržován průběh schůze.

Jako první je již od ranních hodin přihlášen pan poslanec Motyčka, který je předsedou klubu. Prosím. Ještě předtím pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, nechci upírat předsedům klubů právo vystoupit, ale měl bych pouze jeden procedurální návrh. Pojďme rozhodnout jedním jednoduchým hlasováním o té věci, kterou přednesl pan předseda a která se týká těch začátků, abychom pak toto hlasování nezakomponovávali někam doprostřed hlasování o návrhu pořadu. Pak jsem chtěl upřesnit, že nebudeme rušit, přestože by se to některým z nás mohlo líbit, zastupitelstva, ale jejich usnesení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Byl podán procedurální návrh, abychom nejdříve odhlasovali dobu konání, resp. zahajování schůze. Proti doporučení organizačního výboru je navrženo grémiem, abychom začínali první úterý příštího týdne v 9.00 hodin, a pokud možno každé další úterý opět v 9.00 hodin. Týká se to samozřejmě této schůze. Pan poslanec Čundrle se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, chtěl bych poprosit, kdyby bylo možno začínat v úterý v 10.00 hodin, aby se sem mohli moravští poslanci dopravit.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to pozměňovací návrh. Musím dát hlasovat o obou návrzích, nejdříve o pozměňovacím návrhu. Pan poslanec Čundrle navrhl, abychom začínali v úterý v 10.00 hodin. Oznamuji ještě, že pan poslanec Jegla ohlásil náhradní kartu č. 5, pan místopředseda vlády a poslanec Kalvoda náhradní karta č. 2, další pan poslanec Němčík náhradní karta č. 9, paní poslankyně Buzková náhradní karta č. 7, pan poslanec Votava náhradní karta č. 1, pan poslanec Ježek náhradní karta č. 6. Vracíme se tedy k prvnímu hlasování na této schůzi. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Čundrleho, který navrhl zahájení v úterý v 10.00 hodin s ohledem na poslance přijíždějící z větší dálky, převážně moravské poslance.

1. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 1. hlasování skončilo.

Návrh byl přijat. Tím je zbytečné hlasovat o druhém, původně podaném procedurálním návrhu. Děkuji vám. Budeme začínat v 10.00 hodin.

Předseda PSP Milan Uhde: A teď se domnívám, že naprosto nic není v cestě tomu, aby promluvil první přihlášený do rozpravy, poslanec Motyčka, připraví se paní poslankyně Orgoníková.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych předložil dva návrhy na rozšíření pořadu našeho jednání. Prvním z nich je odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do výboru rozpočtového. Domnívám se, že bychom tento problém mohli zařadit za stávající bod 19.

Mým druhým návrhem je návrh na usnesení Poslanecké sněmovny "Financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu". Navrhoval bych, abychom tímto bodem se zabývali po bodu 42., čili jako nový bod 43.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já bych prosil pana poslance Motyčku o písemné znění obou návrhů, poněvadž jsou oba poněkud složitější.

Slovo má paní poslankyně Orgoníková, připraví se pan poslanec Vik.

Pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 8.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, mám dva návrhy na změnu programu. Za prvé navrhuji přeřadit návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, vedený v programu jako bod č. 24., a zařadit ho na lednovou schůzi. V této době očekávám, že vláda přijme usnesení ve vztahu k tomuto majetku, což je majetek bývalých lesních družstev, obdobně jako přijala u vojenských lesů, což byl návrh kolegy Bejčka. Při privatizaci lesů, i když by byla dána přednost privatizačním projektům, které předloží obce, prostřednictvím obnovených lesních družstev, jak vládě doporučila Poslanecká sněmovna, by obce znovu kupovaly majetek již jedenkrát zaplacený.

A za druhé navrhuji vypustit projednávání bodu č. 23., zákon o dráhách, a to z důvodu, že zákon není provázen prováděcími předpisy, na které jsou v něm odvolávky a tyto předpisy mohou ve svém důsledku změnit charakter zákona.

Dále v zákonu chybí základní odkaz provozování železnice ve veřejném zájmu, otázka finanční způsobilosti atd., zákon nerespektuje směrnici č. 91/440 Evropského společenství a při vstupu do ES bychom museli zákon znovu měnit a přizpůsobovat požadavkům ES. S tím úzce souvisí i otázka náhrad škod při vlakových nehodách, což zákon neřeší vůbec.

Navrhuji zákon o dráhách projednávat, až jako přílohy budou předloženy prováděcí předpisy, to je Dopravní řád drah, Stavební řád drah, Zdravotní a odborná způsobilost, Řád technických zařízení drah a až bude uveden soulad se směrnicemi ES.

Já si myslím, že není možné, aby byl přijat zákon v této nedokonalé podobě a není možné, aby poslanci v podstatě za vládu zákon přepracovávali. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, já jsem nezachytil správně váš první návrh - znamenalo to vypustit, nebo přesunout na leden? Přesunout na lednovou schůzi. Děkuji pěkně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, z tohoto místa velice krátce, k paní poslankyni Orgoníkové - na únorovou, ze? Ano, děkuji, na příští schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumí se na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nejpřesněji to tedy bude na schůzi, která začne v prvních dnech února.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumíme tomu, protože tady bude ještě jedna schůze v nejbližších dnech, tedy návrh poslankyně Orgoníkové se týká první schůze v roce 1995.

Slovo má poslanec Jan Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si opět po delším časovém úseku navrhnout nový bod 1. s názvem Odvolání poslance Kuby z výboru hospodářského a jeho zvolení do výboru ústavně právního. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vik nesdělil v jakém pořadí - jako vždy jako první.

Slovo má pan poslanec Jaroslav Soural, připraví se pan poslanec Tomáš Páv.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, ze sdělovacích prostředků jsme měli možnost se dozvědět, že v pátek 2. 12. 1994 Česká republika zastoupená Ministerstvem kultury podepsala sérii smluv s firmou Themos a zkráceně řečeno Řádem svaté Voršily. My jsme se též dozvěděli, že poslanci koaličních stran s obsahem těchto smluv se mohli seznámit v kopiích. Bohužel, opoziční strany podle našich informací tuto možnost neměly. Proto si dovolujeme vzhledem k tomu, že postup ministerstva nepovažujeme za příliš korektní, navrhnout, aby dnešní jednání bylo rozšířeno o bod Informace Ministerstva kultury o výsledcích jednání a obsahu smluv uzavřených dne 2. 12. 1994 s firmou Themos a s Řádem svaté Voršily. Tento bod navrhujeme zařadit jako bod č. 12 s tím, že pokud bychom ho projednávali, může vzniknout požadavek, aby každý parlamentní klub získal kopie těchto smluv a mohl se řádně připravit na projednávání bodů, které souvisejí s návrhem pana kolegy Kozla.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Souralovi. Samozřejmě zařazuji jeho návrh. Chci podotknout, že jsem byl informován, že všechny kluby text smluv dostaly. Jestli jsem byl informován nesprávně, tak mě opravte. Vidím, že kroutí hlavou pan poslanec Zdeněk Trojan, pan poslanec Ortman také dává znamení, že nedostaly.

Faktickou poznámku chtěl pronést pan poslanec Kozel, já mu dám příležitost.

Poslanec František Kozel: Dámy a pánové, každý má možnost na sekretariátu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu požádat o kopii textů těchto smluv, takže v tom není žádný problém.

Předseda PSP Milan Uhde: V každém případě jsem zaznamenal návrh pana poslance Sourala. Poděkuji mu, jestli mi dá písemné znění svého návrhu. Slovo má poslanec Tomáš Páv, připraví se pan poslanec Vladimír Řezáč.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený předsedo vlády, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, financování Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání proběhlo v uplynulých letech poněkud rozporuplným vývojem. Domnívám se, že většinový názor se zdá být nyní zhmotněn v návrhu, který je součástí novely zákona o telekomunikacích a dalších zákonů, který budeme projednávat jako bod 14. Nicméně jako relikt onoho rozporuplného vývoje zůstává 6,9 mil. na kontě cizích prostředků Rady u České národní banky, které byly v roce 1993 vyčleněny z vybraných koncesionářských poplatků. Rozpočtový výbor se zabýval tímto problémem a přijal usnesení, které si dovolím navrhnout sněmovně ke schválení.

Já proto navrhuji zařazení dalšího bodu programu pod názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993" a navrhuji jeho zařazení za současný bod 14.

Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP