Úterý 9. listopadu 1993

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, obracím se na vás s výzvou, abychom nepokračovali v tomto trendu, který jsme v minulém hlasovacím maratónu nastoupili. My jsme totiž odhlasovali 28 zákonů, u kterých nemusí být předloženy zásady a čeká nás hlasování o 25 zákonech, kde je žádána zkrácená lhůta. Pokud mne paměť neklame, pan předseda několikrát použil slova, že zkrácení nebo upuštění má být výjimečná záležitost. Za výjimečnou záležitost považuji, jestliže ze stovky zákonů je třeba u deseti nebo pěti zkrácena lhůta nebo upuštěno od zásad, ale my postupujeme právě opačně a mám velkou obavu, že tento nejvyšší zákonodárný sbor vlastně obchází zákon. Bylo by potřeba si to uvědomit a nepokračovat v tomto trendu.

Předkládám jménem opozičních klubů České sociální demokracie, HSDMS, HSD-SMS, Liberálně sociální unie a Levého bloku nesouhlas s tímto postupem a uvědomme si, pánové, že "černého Petra" za nekvalitní zákony držíme v rukou my a usnadňujeme pozici vládním úředníkům, protože řadu těchto zákonů bylo možno připravit s dostatečným předstihem. Jestliže budeme takto pokračovat, tak budeme utvrzovat jenom jejich pozici. Není to dobré.

Předseda PSP Milan Uhde: Dal jsem příležitost panu poslanci Trnkovi, aby vyslovil svoji poznámku k hlasování, které bude následovat.

Budeme hlasovat o návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty uvedené ve sněmovním tisku 651. Cituji zákon. Nemohu jinak. Sněmovní tisk 651 se týká kompetenčního zákona. Jde o 55. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 76 hlasů, proti 51, zdrželo se 14, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných 74. Návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 653. Týká se platových poměrů soudců, notářů. 56. hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 76 hlasů, proti 50, zdrželo se 15, nehlasovalo 7. O jeden hlas byla překročena nadpoloviční většina přítomných. Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení zákonné lhůty, který je uveden ve sněmovním tisku 655. Týká se opatření v soudnictví. 57. hlasování na této schůzi začíná.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 81 hlasů, proti 51, zdrželo se 14, nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 75 hlasů. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném v tisku 659. Týká se pojistného na sociální zabezpečení. Jde o 58. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

58. hlasování na této schůzi skončilo. Pro bylo odevzdáno 82 hlasů, proti 51, zdrželo se 17, jeden nehlasoval. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném v tisku 661. Týká se nemocenského pojištění. Jde o 59. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 79 hlasů, proti 38, zdrželo se 27, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných. Tento návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu na zkrácení zákonné lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 663. Týká se vlastnických vztahů k bytům. Jde o 60. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 83 hlasů, proti 43, zdrželo se 15, nehlasovalo 5. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 74 hlasů. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 665. Týká se leteckého zákona. Jde o 61. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 77 hlasů, proti 51, zdrželo se 14, nehlasovali 4. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 74 hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 667. Týká se kulturních fondů a autorského zákona. Jde o 62. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 76 hlasů. Proti 52, zdrželo se 17, nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 75 hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu na zkrácení zákonné lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 669. Týká se Policie České republiky. Jde o 63. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 87 hlasů, proti 38, zdrželo se 18, nehlasovalo 7. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů. Usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 671. Týká se uprchlíků. Jde o 64. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 84 hlasů, proti 43, zdrželo se 19, nehlasovalo 5. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů. Usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 674. Týká se pojišťovnictví. Jde o 65. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 78 poslanců, proti 49, zdrželo se 20, nehlasovali 4. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů. Usnesení bylo přijato.

Hlasujeme o návrhu na zkrácení zákonné lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 676. Týká se převodu majetku státu na jiné osoby. Jde o 66. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 80 poslanců, proti 52, zdrželo se 11, nehlasovalo 8. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů. Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Hlasujeme o návrhu uvedeném v tisku 678, který se týká tabákového monopolu.

Jde o 67. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 86 poslanců, proti 49, zdrželo se 15, nehlasovali 2. Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou hlasů.

Hlasujeme o návrhu na zkrácení zákonně lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 680 - týká se daně silniční. Jde o 68. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo 82 hlasů, proti 46 hlasů, zdrželo se 16 a nehlasovalo 7. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 76 hlasů, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 682 - týká se daně z příjmu. Jde o 69. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo 80, proti 46, zdrželo se 12, nehlasovalo 13. Usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení zákonné lhůty uvedeném ve sněmovním tisku 684 - týká se daně z nemovitosti. Jde o 70. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 80 pro, 43 proti, 15 se zdrželo hlasování, 13 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 686 - týká se daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. 71. hlasování na dnešní schůzi začíná.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 81 hlasů pro, 45 proti, 13 se hlasování zdrželo, 10 nehlasovalo. 75 je nadpoloviční většina, a lze tedy konstatovat, že i tento návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 688. Týká se místních poplatků. Jde o 72. hlasování na naší schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, 82 pro, 49 proti, 14 se zdrželo, nehlasovali 4. Usnesení bylo přijato.

Budeme nyní hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty, uvedeném ve sněmovním tisku 690 - týká se daně z přidané hodnoty. Jde o 73. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro 82, proti 47, zdrželo se 12. 75 je nadpoloviční většina, z čehož vyplývá, že i tento návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 692 - týká se spotřebních daní. Jde o 74. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro 82, proti 46, zdrželo se 15, nehlasovalo 6. 75 je nadpoloviční většina přítomných, té bylo dosaženo, a konstatuji tedy, že návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 694 - týká se všeobecného zdravotního pojištění. Jde o 75. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno. Pro 84, proti 47, zdrželo se 15, nehlasovalo 6. Nadpoloviční většina hlasů je 77, té bylo dosaženo a konstatuji, že návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 695 - týká se Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 76. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo, pro odevzdáno 80 hlasů, proti 43, zdrželo se 20, nehlasovalo 10. 77 je nadpoloviční většina, usnesení bylo přijato.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 701 - týká se Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob. 77. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo odevzdáno 99 hlasů, proti 34, zdrželo se 16 a nehlasovalo 5. Dosaženo bylo nadpoloviční většiny 78 hlasů, a návrh byl tedy přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 702 - týká se příspěvku na nájemné. Jde o 78. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování bylo skončeno, pro 110, proti 20, zdrželo se 17, nehlasovalo 7. Nadpoloviční většina 78 hlasů byla překročena, návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 703 - týká se Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění. Jde o 79. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

79. hlasování skončilo, pro 94 hlasy, proti 30, zdrželo se 23, nehlasovalo 6. 77hlasová nadpoloviční většina byla dosažena, návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o posledním návrhu na výjimečné zkrácení lhůty. Je uveden ve sněmovním tisku 704 - týká se Smlouvy mezi ČR a USA o zamezení dvojího zdanění.

Jde o 80. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Pro 96 hlasů, proti 26, zdrželo se 22, 11 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Nadpoloviční většiny 78 hlasů bylo dosaženo. Návrh byl přijat. Ukončili jsme třetí bod a přikročíme k bodu dalšímu. Je to

IV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993

Návrh smlouvy jste obdrželi jako sněmovní tisk 696. Prosím o klid. Zároveň prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce vlády, ministr spravedlnosti pan Jiří Novák a odůvodnil předložený návrh.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, žádná z uzavřených smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou neupravuje podnikatelskou činnost po rozdělení ČSFR od 1. ledna 1993.

Podnikatelské subjekty, které získaly oprávnění k podnikání za existence České a Slovenské Federativní Republiky v jedné z republik, měly automaticky možnost provádět podnikatelskou činnost i ve druhé republice společného státu.

Rozdělením ČSFR na dva samostatné státy tyto podnikatelské subjekty přestaly být v druhé republice podnikateli a ztratily oprávnění podnikat. Na základě společenské potřeby proto vypracovala Ministerstva spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992. Podle § 21, odst. 2 obchodního zákoníku se podnikatel registrovaný pouze v jedné z republik stal ve druhé republice dnem 1. ledna 1993 zahraniční osobou. Kritériem pro určení, že jde o zahraniční osobu je bydliště fyzické osoby mimo území České republiky.

Účelem smluvní úpravy je pokrýt mezidobí od zániku podnikatelského oprávnění v druhé republice bývalé České a Slovenské Federativní Republiky k 1. lednu 1993 takovým způsobem, že se těmto podnikatelským subjektům umožňuje podnikat a hledí se na ně jako by měly právní subjektivitu do doby registrace. Toto období je limitováno dnem 30. června 1994 za předpokladu o požádání o zápis do obchodního rejstříku na území druhé republiky do 31. prosince 1993. Vláda České republiky dne 29. září 1993 návrh smlouvy projednala a schválila s tím, že doporučuje prezidentu republiky, aby zmocnil ministra spravedlnosti k podpisu smlouvy s výhradou ratifikace a podepsanou smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval.

Smlouva byla podepsána v Bratislavě dne 29. října 1993 ministry spravedlnosti obou republik a byla dále projednána dne 2. listopadu zahraničním výborem a dne 4. listopadu ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, přičemž oba tyto výbory smlouvu doporučily ke schválení.

Jménem vlády České republiky proto navrhuji, aby Parlament uzavřenou smlouvu schválil.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Jiří Payne. Jak jsem informován, přednese také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte, abych vás informoval o výsledcích projednání smlouvy, která byla podepsána, jak nás už pan ministr informoval, ve dvou výborech Poslanecké sněmovny. Jednak to byl zahraniční výbor, který smlouvu projednal a doporučil ke schválení. Stalo se tak usnesením ze 14. schůze výboru 2. listopadu. Kromě toho ústavně právní výbor také projednával tuto smlouvu a 4. listopadu schválil obdobné usnesení, kterým doporučuje sněmovně smlouvu schválit. Myslím, že o obsahu smlouvy není třeba dále sněmovnu informovat. Domnívám se, že vystoupení pana ministra náležitě objasnilo podstatu tohoto textu. Zbývá snad jedině dodat jakési hodnocení.

Musím říci, že v průběhu projednávání se shodovali zástupci v podstatě všech politických stran v tom, že tato Smlouva je prospěšná, mimo jiné s ohledem na budování pozitivních vztahů s naší sousední Slovenskou republikou. Z toho důvodu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

Usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, tisk 696:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696." Pane předsedo, myslím, že by bylo možné otevřít rozpravu a pak přistoupit k hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, pane zpravodaji, otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Prosím, aby se přihlásili ti, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, a přihlásili se z místa. Není žádný takový projev. Uzavírám proto rozpravu. Dříve než budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení, prosím vás, abyste vzali na vědomí, že vás v tuto chvíli odhlašuji. Prosím, abyste se svou identifikační kartou znovu přihlásili k přítomnosti v sále. Musím se ještě zeptat, zda si přeje pan ministr k věci ještě promluvit či zda má pan společný zpravodaj na srdci něco, co by chtěl ještě říci. Předpokládám, že tomu tak není. Budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Jde o 81. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo souhlasí s navrženým usnesením, jak je přednesl společný zpravodaj výborů pan poslanec Jiří Payne, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 84 hlasů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.

Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi i společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jiřímu Paynovi.

Přistoupíme k bodu, který má název

V.

Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993

Připomínám úvodem, že fond předkládá svůj rozpočet vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení. Návrh rozpočtu máme před sebou jako sněmovní tisk 581. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů pan poslanec Alfred Frommer. Pane zpravodaji, předpokládám, že máte při sobě a přednesete zároveň i návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji a máte slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP